Białaczka u dzieci - objawy, leczenie.

Białaczka to nowotwór układu krwiotwórczego, zatem choroba ta powoduje pewne zmiany we krwi.
Jak wiemy w zdrowym szpiku kostnym znajdują się trzy podstawowe elementy krwi:
– czerwone krwinki (erytrocyty)- odpowiedzialne są one za przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla,
– białe krwinki (leukocyty) – dzięki nim zyskujemy obronę przed wszelakimi infekcjami,
– płytki krwi (trombocyty) – odpowiedzialne za krzepnięcie krwi.
Natomiast w organizmie osoby chorej na białaczkę w szpiku kostnym namnażają się niedojrzałe komórki (tzw. blasty), które niestety blokują rozwój zdrowym krwinkom. Po pewnym czasie te niedojrzałe komórki przedostają się do obiegu krwi, a wraz z nią – do różnych narządów, przykład do: wątroby, węzłów chłonnych, nerek.

Wyróżnia się dwie postaci białaczki:
– ostrą – wstępującą u dzieci najczęściej (aż u 80% chorych), i tu rozróżnia się dwa rodzaje ostrej białaczki: ostra białaczka limfatyczna i rzadziej występująca – ostra białaczka szpikowa.
– przewlekłą.

Białaczka u dzieci – objawy.
Objawy białaczki u dzieci częstokroć są trudne do wychwycenia. Wynikają one przede wszystkim z niedoborów komórek krwi, tak bardzo potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, zarówno dziecka, jak i dorosłego.
Do głównych objawów białaczki u dziecka należą:
– blada skóra, ospałość, zmęczenie, spowodowane zmniejszona ilości czerwonych krwinek,
– długo utrzymujące się gorączki, o niewiadomej przyczynie,
– ciągłe, nawracające infekcje, wynikające z niesprawnego systemu odpornościowego,
– bole głowy i kończyn,
– powiększone węzły chłonne.

Lekarz podejrzewając białaczkę u dziecka, przede wszystkim na samym początku zleci wykonanie morfologii krwi z rozmazem. Dopiero po wykonaniu tych badań i otrzymaniu wyników decyduje, czy jest zagrożenie białaczką. Jeśli jest takie zagrożenie to w takich przypadkach zleca kolejne badanie, jakim jet biopsja szpiku kostnego, węzłów chłonnych, czy też nakłucie lędźwiowe, przy pomocy których, sprawdza się obecność komórek nowotworowych u dziecka.

Białaczka u dzieci – leczenie.
Podstawowa formą leczenia białaczki u dzieci, jest przede wszystkim zastosowanie chemioterapii. Chemioterapia, jak z pewnością wiemy, składa się z kilku etapów, podczas których chorym podawane są różne leki.
Wyróżnia się trzy etapy chemioterapii:
1. Faza indukcyjna -polegająca przede wszystkim na likwidowaniu jak największej ilości komórek nowotworowych,
2. Faza konsolidująca – na tym etapie likwidowane są wszelkie pozostałe po pierwszej fazie komórki nowotworowe,
3. Po-konsolidacyjna – tak zwany etap podtrzymujący, mający na celu zapobieganie nawrotom białaczki.
Do pozostałych form leczenia białaczki należą między innymi:
– radioterapia,
– przeszczep komórek krwiotwórczych.

Terapia w przypadku choroby nowotworowej, jaką jest białaczka, trwa niestety dość długu (są to zazwyczaj dwa lata, jak i dłużej). Dodatkowo podczas chemioterapii mogą pojawiać się również skutki uboczne, najczęstszym skutkiem jest utrata włosów, które odrastają dopiero po zakończonym leczeniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here