Ciąża a umowa na czas określony

Kobiety będące w ciąży i pracujące na czas określony mają podobną sytuację do pań, które są zatrudnione na czas nieokreślony. Istnieje jednak kilka zasadniczych różnic, którym warto się bliżej przyjrzeć.

Ciąża a umowa na czas określony,rządzą się podobnymi prawami jak w przypadku czasu nieokreślonego. Pracodawca w obydwu przypadkach nie ma prawa wypowiedzenia ani też rozwiązania umowy. Nie może również tego dokonać w czasie urlopu macierzyńskiego, chyba że dochodzi do pojawienia się przyczyn, które tego rodzaju umowę uzasadniają. Taka sytuacja musi być udowodniona i dochodzi do niej z winy samej pracownicy. Na zwolnienie i rozwiązanie umowy zgodę musi wyrazić także zakładowa organizacja związkowa. Sam pracodawca może wypowiedzieć taką umowę jedynie w momencie gdy ogłasza upadłość lub likwidację swojego przedsiębiorstwa.

Rozwiązywanie umowy o pracę z pracownicą, która jest w ciąży jest również niemożliwe w momencie, gdy zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia.

Informacje na temat ciąży i umowy na czas określony zawiera również kodeks pracy. W jednym z artykułów stwierdza się tam, że umowa, która jest zawarta na czas określony bądź też na okres próbny (nie przekraczający okresu jednego miesiąca), która ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży jest przedłużana aż do samego dnia porodu. Tak więc z mocy prawa, bez konieczności składania żadnych wniosków jest ona przedłużana do dnia porodu, w momencie gdy w planowanym dniu jej rozwiązania pracownica przekroczyła trzeci miesiąc bycia w ciąży.

Z kolei w momencie, gdy umowa o pracę na czas określony traci swoją moc tuż po porodzie, a więc w okresie trwania urlopu macierzyńskiego pracodawca nie jest zobowiązany do jej przedłużania. Oznacza to jednocześnie więc, że pracownica przestaje być na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. W dalszym ciągu będzie jednak otrzymywała zasiłek macierzyńskim, który jest wypłacany przez oddział ZUS, dzięki dokumentacji, którą dostarcza do tej instytucji były pracodawca. Tego rodzaju zasiłek powinien być wypłacany przez cały okres, który odpowiada długości urlopu macierzyńskiego, na takich samych zasadach jakby pracownica wciąż była zatrudniona.

Pracodawca musi być świadomy, że pracownica jest w ciąży. Kobieta w ciąży jest zobowiązana przedstawić pracodawcy zaświadczenie o stanie ciąży. Reguluje to kodeks pracy. Z kolei pracodawca może poinformować pracownicę o tym, że przedłuża umowę, ale nie ma takiego obowiązku.

Dzień porodu automatycznie wyznacza rozwiązanie umowy. Nie wpływa to jednak na uprawnienie do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Pracownica będąca w ciąży traci wówczas status pracownika, w związku z czym przestaje mieć również uprawnienia do otrzymywania urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Aby dalej otrzymywać zasiłek kobieta musi złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz wniosku powinny być złożone załączniki takie jak zaświadczenie lekarskie, które stwierdza jaki był stan ciąży w okresie zatrudnienia, odpis aktu urodzenia dziecka (skrócony), świadectwo pracy (bądź też inny dokument, który potwierdza rozwiązanie umowy o pracę z powodu likwidacji lub upadłości przedsiębiorstwa), zaświadczenie od pracodawcy dotyczące płacenia składek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here